BABYLON GOTHIC PARK

BABYLON GOTHIC PARK
Казахстан, ШЫМКЕНТ, , УЛ. ТАУКЕ ХАНА, ТРК “MEGA CENTER SHYMKENT”,
Тел.: 300646
Факс: 300658
URL: http://www.babylon.kz

babylon gothicBABYLON GOTHIC PARK
Казахстан, ШЫМКЕНТ, , УЛ. ТАУКЕ ХАНА, ТРК “MEGA CENTER SHYMKENT”,
Тел.: 300646
Факс: 300658
URL: http://www.babylon.kz